Konferencje

Zmiany w prawie – w lipcu wszedł w życie pakiet e-commerce

Od 1 lipca 2021 roku weszło sporo zmian dla przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem elektronicznym. Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza modyfikację w regulacjach dotyczących międzynarodowej sprzedaży elektronicznej. 

Pod wspólną nazwą PAKIET E-COMMERCE weszło dużo nowych regulacji, które dotyczą sześciu sfer: 

  1. roli operatorów interfejsów elektronicznych;
  2. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
  3. sprzedaży towarów importowanych ;
  4. procedury szczególnej tak zwanej One Stop Shop;
  5. procedury szczególnej tak zwanej Import One Stop Shop;
  6. uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności z tytułu importy towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR

Jedną z najważniejszych zmian jakie niosą za sobą nowe regulacje, dotyczą dużych przedsiębiorców, którzy działają w e-commerce oraz sprowadzają towary spoza terenu Unii Europejskiej. Dotychczas te podmioty nie musiały odprowadzać podatku od przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 EUR. W świetle nowej ustawy od 1 lipca 2021 roku należy zapłacić podatek VAT od wszystkich paczek. Dobrym rozwiązaniem może się wydawać wprowadzenie dodatkowej opcji płatności VAT przy wysyłce towarów z naszego kraju do innych państw Unii Europejskiej. 

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, że nowe prawo ma na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji spoza Unii Europejskiej. Minister Tadeusz Kościński wskazuje, że uregulowania te to nic innego jak dostosowanie prawa do jego specyfiki i komentuje, że: 

„To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Wdrożenie pakietu e-commerce wyrówna szanse pomiędzy uczciwie działającymi firmami, a konkurencją, która zalewa polski rynek tańszymi paczkami. Dzięki temu uczciwi przedsiębiorcy, nie będą eliminowani z rynku.” 

Jak zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski nowe unijne przepisy uniemożliwiają napływ do krajów UE paczek bez VAT i uproszczają formalności związane z handlem w Internecie pomiędzy krajami Wspólnoty Europejskiej. Jak wskazuje urzędnik – polskie sklepy internetowe, które dzięki nowym procedurom nie będą musiały już oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego wysyłają paczki. Nie będą musiały się tam rozliczać i nie będą tracić czasu na zapoznanie się z procedurami panującymi w każdym z państw Unii Europejskiej. 

Ministerstwo Finansów podpowiada przedsiębiorcom 

W świetle nowych przepisów od lipca obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Nowe wzory dokumentów są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. W związku z licznymi zmianami w prawie regulującym handel elektroniczny, Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik po e-commerce. Materiały udostępnione przez resort zawierają objaśnienia dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, procedury szczególne OSS, IOSS oraz sprzedaż na odległość produktów importowanych. Przewodnik określa także rolę operatorów interfejsów elektronicznych. Materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Efektem zmian prawnych będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorców z Unii Europejskiej w obszarze handlu elektronicznego w stosunku do firm z krajów trzecich. Sklepy będą ponosiły mniejsze koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C. 

Udostępnij
Zobacz także