Konferencje

Profesjonalne drony pomagają egzekwować zapisy uchwały antysmogowej

Poprawa jakości powietrza nabiera większego znaczenia tuż przed zbliżającym się nieuchronnie sezonem zimowym. Likwidacja kotłów węglowych i zakaz stosowania paliw stałych (węgla i drewna), wynikające z zapisów uchwał antysmogowych w polskich miastach, wspierane będą przez nadzór służb miejskich. W egzekwowaniu przepisów, służbom na pomoc przyjdą m.in. bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Wykryte nieprawidłowości podczas kontroli z udziałem dronów mogą skutkować grzywną.

Kraków od kilku lat walczy ze smogiem, likwidując piece węglowe. W tym czasie udało się usunąć ich znaczną ilość, ale w mieście nadal pozostało ok. 4 tysiące takich palenisk. Podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała antysmogowa weszła w życie 1. września 2019 r., całkowicie zakazując palenia węglem i drewnem w Krakowie.

Do egzekwowania zapisów uchwały skierowani zostali strażnicy miejscy, we współpracy z Wydziałem ds. Jakości Powietrza oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, w tym drony, maja objąć nadzorem pozostałe, nie wymienione jeszcze piece i budynki w których się one znajdują.

W celu wykrywania zanieczyszczeń wykorzystane zostaną m.in. profesjonalne drony, które przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych potrafią szybko i efektywnie zlokalizować źródło zanieczyszczenia. Jednym z takich dronów jest Typhoon H520, połączony z urządzeniem do analizy powietrza – Atmon FL. Atmon FL wykonuje pomiar i ocenę wskaźników gazowych i pyłowych w powietrzu. Bada różne substancje m.in. tlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły zawieszone PM10 i PM2.5, amoniak, chlorek wodoru, formaldehyd czy siarkowodór. Z dużą dokładnością lokalizuje obiekty, w których może dochodzić do spalania nielegalnych i szkodliwych paliw.

To wielozadaniowe urządzenie ma modułową budowę, która umożliwia indywidualną konfigurację i zastosowanie czujników dla poszczególnych badanych substancji. Atmon FL montowany jest na górnej obudowie drona. Istnieje możliwość zainstalowania całego systemu w klatce, dla potrzeb lotów w gęstej zabudowie miejskiej oraz w pobliżu linii elektrycznych.

Połączenie profesjonalnego drona i urządzenia pomiarowego umożliwia zapisywanie stężenia poszczególnych substancji i określenie dokładnej pozycji w danym momencie. Dzięki temu można tworzyć mapy smogu lub zanieczyszczeń w atmosferze.

W zależności od pojawiających się okoliczności i potrzeb, sprzęt może prowadzić zarówno pomiar lotnych związków organicznych (LOZ) lub formaldehydów (HCHO), pomiar temperatury i wilgotności, a także skażenia chemicznego powietrza. Jeśli wskazane byłoby prowadzenie nocnych kontroli, oświetlenie jakim dysponuje dron Yuneec H520, może okazać się niezbędne.

Mimo coraz większej świadomości ekologicznej, ustawodawca przewidział przypadki naruszenia postanowień uchwały. Za wykroczenia strażnicy miejscy będą mogli udzielić właścicielom pouczenia lub nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego nawet do 5 000 zł.

Firma aeroMind to polska firma, powstała w 2014 roku. Jest oficjalnym dystrybutorem gotowych do lotu rozwiązań bezzałogowych firmy Yuneec. Firma zajmuje się także wykonywaniem integracji systemów bezzałogowych z kamerami termowizyjnymi, dodatkowymi sensorami oraz urządzeniami rozszerzającymi ich funkcjonalności. Zespół aeroMind realizuje transmisje wideo z dronów łącząc je z naziemnymi centrami monitoringu oraz jednostkami dowodzenia operacyjnego. Firma aeroMind oferuje kursy latania UAVO oraz serwis dronów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.aeromind.pl

Yuneec to rozpoznawalne na całym świecie przedsiębiorstwo działające w branży samolotów elektrycznych. Zostało założone w 1999 roku. Pasja do innowacji jest głęboko zakorzeniona w przedsiębiorstwie i znajduje odzwierciedlenie w setkach patentów. Podstawowa technologia firmy Yuneec obejmuje samoloty załogowe, modele samolotów zdalnie sterowanych oraz drony do użytku komercyjnego i prywatnego. Firma Yuneec posiada oddziały w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Wytwarza ponad miliona produktów rocznie dla szerokiej bazy klientów. Począwszy od serii Typhoon dla entuzjastów, przez serię Mantis dla konsumentów, skończywszy na platformie H520 do zastosowań profesjonalnych: Yuneec pracuje nieustannie nad innowacjami, aby umożliwić każdemu pilotowi wykonywanie zdjęć lotniczych i przesyłanie danych na wszystkich poziomach zaawansowania, niezależnie od jego doświadczenia. Więcej informację dostępnych jest na stronie www.yuneec.pl

Udostępnij
Zobacz także