Konferencje

Rozwiązania IoT i systemy IT to strategiczne obszary firm na najbliższe lata

Przedsiębiorstwa przemysłowe od lat znajdują się w czołówce technologicznych innowatorów: zarówno w halach produkcyjnych jak i w terenie robotyka oraz parki maszynowe są na coraz wyższym poziomie zaawansowania. Pomiędzy technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo technologiami informacyjnymi (IT) istnieje jednak dostrzegalna luka. Dotychczas branże przemysłowe pozostawały w tyle, jeśli chodzi o poziom inwestycji w IT. Ten trend stopniowo ulega zmianie, ponieważ przedsiębiorstwa z tego sektora zaczynają coraz mocniej inwestować w transformację cyfrową.

Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19”, przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes pokazuje, że firmy są coraz bardziej świadome potencjału technologii cyfrowych w tworzeniu nowego, cyfrowego modelu biznesowego.

IoT i systemy IT wspierające produkcję jako obszary strategiczne

W przeprowadzonym badaniu ankietowane firmy wskazują rozwiązania IoT i systemy IT wspierające produkcję jako strategiczne obszary firm w ciągu najbliższych 2-3 lat. Natomiast co czwarty ankietowany podmiot wskazał także na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję (AI) jako rozwiązania, które będą wywierać znaczący wpływ na rynek w kolejnych latach.

Badanie pokazuje różne obszary o strategicznym znaczeniu dla poszczególnych sektorów: dla 51% producentów z sektora urządzeń przemysłowych kluczowe zastosowanie ma sztuczna inteligencja, natomiast aż 61% firm z sektora transport i mobilność stwierdziło, że IoT w przyszłości będzie miało zdecydowanie najistotniejszy wpływ na rynek.

Co wpływa na decyzję o wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań IT?

Firmy produkcyjne wskazały konkretne korzyści, które niosą zaawansowane rozwiązania IT, jako główne czynniki wpływające na decyzję o ich wdrożeniu. Są to:

 • Wzrost efektywności produkcji (50%)
 • Redukcja kosztów związanych z produkcją (45%)
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (44%)
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień (44%)
 • Możliwość rozwoju biznesu na nowych rynkach (19%)

Natomiast do największych barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT firmy zaliczyły:

 • Brak wystarczających środków finansowych (47%)
 • Brak przekonania pracowników/użytkowników systemu co do zasadności wdrożenia (40%)
 • Brak wiedzy o korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia (34%)
 • Brak wykwalifikowanej kadry (33%)
 • Brak czasu na wdrożenie projektu (20%)
 • Obawy przed niepowodzeniem wdrożenia (14%)

Firmy równocześnie wskazały, że wśród najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze dostawcy oprogramowania znajdują się rekomendacje, kompetencje zespołu wdrożeniowego, jakość obsługi i doświadczenie firmy w realizacji podobnych wdrożeń.

Pełna wersja badania (w języku polskim) jest dostępna na stronie: https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-digital-transformation-readiness

Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.”, zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020r. Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.

Udostępnij
Zobacz także