Konferencje

Dane ze smartfonów pokazują jak pandemia zmieniła nasze zachowania

W marcu, na przykładzie sześciu dużych miast w Polsce, firma Selectivv sprawdziła jak mieszkańcy poszczególnych z nich dostosowują się do zalecenia pozostawania w domach podczas epidemii. Okazało się, że ponad połowa mieszkańców wybranych miast nie oddala się bardziej niż na 500m od strefy swojego zamieszkania. Przez 16 tygodni, 6.02 – 31.05, analizowano także odwiedzalność lokalizacji handlowych – nie wróciła ona do poziomu sprzed rozpoczęcia epidemii w Europie. Hipermarkety odnotowały największe spadki, ale szybko odrabiały straty, Polacy najczęściej kupowali w dyskontach, a sklepy lokalne i osiedlowe nie były największymi beneficjentami, jak mogłoby się zdawać. Wiele wskazywało, że powrót do poziomów sprzed epidemii potrwa jeszcze przez pewien czas, o ile w ogóle nastąpi.

Obiecujące prognozy?

Na podstawie obserwacji odwiedzania wybranych kategorii lokalizacji przez użytkowników smartfonów, Selectivv przygotowało nowy raport. Opisuje on zmiany sytuacji centrów handlowych (97 lokalizacji), komunikacji miejskiej (14 961 loalizacji), restauracji (1 949 lokalizacji), rozrywki (296 lokalizacji), sportu i rekreacji (437 lokalizacji) w Warszawie, Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej, Krakowie oraz Łodzi na przestrzeni ostatniego roku. Wyniki zaprezentowano w formie miesięcznego indexu, gdzie wartość 100 (wyjściową) stanowiły dane za październik 2019 roku. 2. Łączna próba wyniosła 984 068 unikalnych użytkowników.

Jedyną kategorią, w której zaobserwowano większą liczbę odwiedzających na przestrzeni badania były parki (ponad trzykrotny wzrost w porównaniu października 2020 do października 2019). W pozostałych kategoriach widoczne były spadki, najwyższe dla: basenów, klubów nocnych, restauracji, kin, teatrów.

Potrzebowaliśmy natury

W odwiedzalności parków Najniższy poziom odnotowano w październiku 2020 roku, najwyższe zaś w sierpniu 2020 (344,31), lipcu (251,80) oraz w październiku 2020 (344,06). Najrzadziej chodziliśmy do parków w październiku 2019 roku (index 100) oraz styczniu i lutym 2020 (101,01 oraz 112,42). Jest to więc jedyna kategoria, w której nie odnotowano spadku związanego z Koronawirusem.

Dla siłowni, październik 2019 to miesiąc największego natężenia ruchu w w całym okresie badania, od listopada do marca obserwowano spadki indexu (do poziomu 38.08), którego przyczyny leżały najprawdopodobniej w naturalnych cyklach koniunktury, spowodowanych przez Święta, wyjazdy na ferie etc. W kolejnych miesiącach następował wzrost (do 51,85 w lipcu), by znacząco spaść do poziomu 11,38 we wrześniu. Bardzo interesująco przedstawiały się dane za październik: zanotowano wzrost przekraczający połowę wartości z października 2019 roku (54,30).

W przeciwieństwie do siłowni użytkownicy urządzeń mobilnych w większej liczbie odwiedzali baseny w listopadzie, grudniu 2019 roku i lutym 2020 roku w porównaniu do października 2019. W październiku zaobserwowano spadek wartości indexu do rekordowo niskiego poziomu (17,39), najniższego spośród wszystkich badanych kategorii.

Nadal korzystaliśmy z komunikacji miejskiej

Komunikacja miejska (rozumiana jako przystanki) pierwsze spadki odnotowała w marcu i kwietniu 2020 roku, w okresie lockdownu. Następnie od maja do lipca obserwowaliśmy wzrosty (najwyższy wynik w czerwcu 2020 – index 119). W sierpniu nastąpił duży spadek do poziomu 51,35 (prawdopodobnie związany z wyjazdami na wakacje, których pik odnotowaliśmy w trakcie innych badań właśnie w sierpniu b.r.). Tendencja spadkowa utrzymała się również we wrześniu i październiku (index 46,62).

Jedzenie tylko na wynos

Dla restauracji, sytuacja jest nawet gorsza niż w pierwszym kwartale 2020 roku (index październik 2020 – 22,61, index marzec 2020, a więc również pierwszy niepełny miesiąc ograniczeń – 46,09). Obecnie, lokalizacje gastronomiczne znalazły się w bardzo trudnym momencie. Grudzień i styczeń są miesiącami zwiększonego ruchu w tych placówkach (na podstawie danych za 2019 rok), dlatego zdjęcie restrykcji do końca listopada byłoby bardzo ważne dla branży. Niestety, aktualnie obserwujemy zwiększanie obostrzeń w związku z pogarszającą się sytuacją.

Rozrywka

Nigh Club / Dyskoteki: index odwiedzania takich placówek w listopadzie, grudniu oraz styczniu wynosił ponad 100 punktów (odpowiednio: 109,48, 135,40 oraz 103,24), by jeszcze przed rozpoczęciem pandemii w Polsce spaść do poziomu 43,14 w lutym 2020 roku. W kwietniu i maju ponownie widoczne były spadki, które po okresie wzrostów odnotowano ponownie w sierpniu, aż do spadku do poziomu 18,57 w październiku 2020.

Od założenia w 2015 roku, Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Firma posiada obecnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 82 mln osób, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe.

Średnio o jednym użytkowniku Selectivv pozyskuje 362 informacje, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz lokalizacje, w jakich przebywa. Wykorzystanie big data pozwoliło  na wyróżnienie ponad 60 profili behawioralnych konsumentów, kategoryzując ich na m.in.: osoby planujące powiększenie rodziny, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych.

Analiza i profilowanie danych z kanału mobile odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta ze ściśle dopasowaną ofertą poprzez skuteczną kampanię reklamową. Jest również solidną podstawą badań dużych grup użytkowników urządzeń przenośnych w takich branżach, jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi doradcze itp.

Udostępnij
Zobacz także