Konferencje

Dostępność mobilnych aplikacji bankowych – Wnioski i rekomendacje BAF

W miarę rozwoju sektora bankowego, jego aplikacje mobilne stanowią coraz istotniejsze narzędzie do obsługi klientów. Analizując stan dostępności tych aplikacji dla użytkowników z różnymi potrzebami, raport BAF przedstawia kompleksowy obraz ich funkcjonalności, wskazując zarówno na mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy.

Związane z tematem: Jak aplikacje bankowe dbają o użyteczność

W sektorze bankowym analizie zostało poddanych 5 aplikacji działających w obu systemach operacyjnych, czyli Android i iOS. – Aby użytkownik korzystający z aplikacji czytającej i posługujący się językiem polskim na co dzień mógł obsłużyć aplikacje, musi znać język angielski z powodu nieprzetłumaczonych etykiet przycisków – mówi jeden z ekspertów, już na samym początku raportu.

Czy polskie aplikacje bankowe są dostępne?

Badania z obszaru dostępności (A11y) wykazały, że aplikacje bankowe są oceniane z różną skutecznością w zależności od systemu operacyjnego.

 Analiza ekspertów skoncentrowała się na szeregu kluczowych kryteriów, takich jak etykiety przycisków, nagłówki, czy kontrast elementów, wykazując, że średnia dostępność aplikacji oscyluje w granicach 40-60%, z wyższym wskaźnikiem na systemie iOS niż Androidzie. Mimo to,  wielu audytorów uznało, że lepiej zaprojektowane są aplikacje na Androidzie. Główne problemy dotyczą grupowania elementów i nagłówków.

Konsultanci o interfejsach bankowych

Testy z użytkownikami potwierdzają tę opinię, ale dokładają więcej spostrzeżeń. Respondenci wskazują na trudności w nawigacji, problematyczne lądowanie fokusu czy niejednoznaczne komunikaty, zwłaszcza w kontekście wprowadzania kodów PIN. 

Jednakże, opinie różnych konsultantów różnią się. Tam gdzie jedni wskazują na problemy, inni opisują aplikację jako łatwą w obsłudze i przejrzystą. To bardzo ciekawe obserwować jak pojęcie użyteczności zmienia się wraz z potrzebą danego użytkownika.

KategoriaOdpowiedziWynik
Nawigacja i Architektura informacji6795%
Zaufanie i aktualność4191%
Język i narracja7392%
Funkcjonalność6281%
Design10590%
Inkluzywność5159%
Obsługa błędów i pomoc6679%
Łącznie 84%

Z kolei, metoda badawcza UX ukazuje, że aplikacje bankowe świetnie radzą sobie w kwestii nawigacji i języka, ale kuleją w obszarze inkluzywności, obsługi błędów i funkcjonalności. Wymagają one ulepszeń w obszarze personalizacji, obsługi formularzy oraz dodatkowych funkcji w wyszukiwarce.

Nie jest źle, ale mogło być lepiej!

Już na tym etapie audytów eksperci zaobserwowali prawidłowość, widoczną w pozostałych sektorach, polegającą na tym, że aplikacje na system Android są zazwyczaj znacznie lepiej zaprojektowane aniżeli na system iOS.Wnioski z raportu wskazują na kluczowe obszary poprawy, takie jak bardziej intuicyjne logowanie, klarowniejsza nawigacja, czy bardziej użyteczne formularze. Kluczowe jest także wyeliminowanie błędów w komunikacji oraz lepsze tłumaczenia, by aplikacje były bardziej dostępne dla wszystkich użytkowników.

Rekomendacje obejmują oznaczenie pól formularzy, bardziej zrozumiałe komunikaty błędów, ulepszenie wyszukiwarek, czy możliwość kontaktu w preferowanej przez użytkownika formie. Poprawa dostępności aplikacji bankowych przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klientów, ich lojalności oraz konkurencyjności instytucji w sektorze bankowym.

Udostępnij
Zobacz także