Konferencje

Efektywna praca zdalna zaczyna się od komunikacji

Najbliższe miesiące będą skupiać oczy przedsiębiorców na nowelizacji ustawy dotyczącej kodeksu pracy. Prace legislacyjne mają rozpocząć się wraz z pierwszym posiedzeniem sejmu po wakacjach, a ich głównym celem ma być finalne usystematyzowanie reguł i kwestii związanych z pracą zdalną. Właściciele biznesów już teraz przygotowują się na rządowe regulacje biorąc pod uwagę fakt, że najbliższe zmiany będą musiały zostać uwzględnione, w planach budżetowych na rok 2023. Jarosław Janusz, Customer Experience Manager w Selvoy, międzynarodowym conract center, przybliża temat dostosowania się do nowych warunków pracy i korzyści z nich płynących.

Komunikacja kluczem do sukcesu 

Wiele firm podchodzi do zbliżających się zmian tylko z perspektywy finansowej, zapominając,  że celem każdej zainwestowanej kwoty jest potencjalny zysk. Ostatnie dwa lata obnażyły  wąską perspektywę spojrzenia polskiego biznesu. W Raporcie Deloitte’a za 2021 dotyczącego  ‘Global Human Capital Trends’, wskazano główne czynniki wpływające na pracę zdalną.  Stwierdzono, że najważniejszym elementem jest wdrożenie interaktywnych platform  komunikacji (39%). Większość ograniczyła się tylko do wyboru odpowiednich narzędzi,  zapominając o ich efektywnym wykorzystaniu. Za bardzo zaufano stwierdzeniu: „Daj ludziom  możliwość wypowiedzenia się, a oni to zrobią”. 

Niestety, zbyt duża ilość decyzji zapada w wirtualnych pokojach. Dynamika, a z nią często  związany chaos jeszcze bardziej utrudnia egzekwowanie ustaleń. Narasta frustracja  i narzekanie na zaangażowanie pracowników, gdyż ci wydają się być mniej efektywni pracując  poza biurem. Dlatego tak wielu pracodawców ma ambiwalentny stosunek do wykonywania  obowiązków w formie zdalnej. Zapominają jednak, że zaangażowanie wiąże się m.in.  z informacją, a to właśnie jej brak wprowadza wyżej wspomniany chaos czy brak przyrostu.

Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania 

W pracy zdalnej przestają istnieć pojęcia takie jak open space, chill room, smoking zone  czy coffee break. To właśnie dzięki nim ludzie mają większą możliwość do swobodnej  rozmowy, a więc także wymiany informacji. Łatwiej dzielić się nimi w formie mówionej.  Słowo pisane zostawia ślad, przez co prowokuje bardziej oficjalną formę i jednocześnie  eliminuje element spontaniczności. Do tego dochodzi kwestia czasu, a biorąc pod uwagę, że, szczególnie w pracy, zazwyczaj go brakuje to rzadko kiedy pracownicy znajdują przestrzeń na dodatkową (pisaną) formę wypowiedzi. 

Wiedząc co ogranicza, a tak naprawdę czego brak w kontekście działań zdalnych, pracodawcy  powinni dążyć do większej transparentności swoich pracowników. Nie należy rozumieć tego  jako zwiększenia ilości raportów mających charakter ogólnodostępny. Kluczem jest  korzystanie z odpowiednich ram postępowania, które będą w stanie zniwelować dysonans  między formą zdalną, a stacjonarną. 

Praca zdalna otwiera możliwości 

„W Selvoy od 2021 funkcjonujemy w pełni zdalnie. Czas pandemii nie był dla nas okresem  przejściowym, lecz bodźcem do stania się pionierem wśród organizacji działających  niestacjonarnie” – zaznacza Jarosław Janusz, Customer Experience Manager. Jak mówi Sylwia  Koleszka, CEO Selvoy: „Nie zależało nam na dopasowaniu się do sytuacji, a znalezieniu w niej  nowych możliwości. W momencie gdy inni wypatrywali powrotu do biur, my opracowywaliśmy  rozwiązania, które ułatwiły pracę w trybie home office. Kiedy nastała możliwość powrotu do  biur, tylko 4% naszych pracowników wyraziło chęć powrotu na stałe. To właśnie ten moment  uświadomił nam, że weszliśmy w nową erę efektywnej pracy zdalnej”. 

Prawidłowo wdrożone rozwiązania pracy zdalnej przynoszą dla organizacji wiele korzyści.  Selvoy zyskał na kilku płaszczyznach. Ekspansja rekrutacyjna rozszerzyła się poza miasta,  w których firma posiadała swoje siedziby. Jako organizacja międzynarodowa zyskała możliwość pozyskania talentów obcojęzycznych poza obszarem kraju, ponieważ kryterium  pracy z Polski przestało być obligatoryjne. Co więcej, wiele osób zyskało możliwość powrotu do rodzinnych miejscowości. Jak sami wskazują – relacje z bliskimi są lepsze i częstsze niż  wcześniej, a koszty utrzymania mniejsze. Inni podkreślają, że zaoszczędzone finanse i czas  poświęcany na dojazd do biura zainwestowali w samorozwój. Nowe osoby, szczególnie te z mniejszych miejscowości dostały szansę na zarobki, które wcześniej wiązały się  z przeprowadzką do dużego miasta.  

Sprawne funkcjonowanie wymaga narzędzi 

Biorąc pod uwagę intensyfikacje zmian gospodarczych przedsiębiorstwa powinny  implementować rozwiązania, dające możliwość sprawnego funkcjonowania niezależnie od  lokalizacji swoich pracowników. Każda organizacja powinna wypracowywać własne, efektywne metody komunikacji lub korzystać z tych, sprawdzonych. Alternatywą może być  wprowadzenie podejścia Agile znanego z branży IT, a dokładniej wykorzystanie framework’a  jakim jest Scrum. Jedną z jego największych zalet jest stały kontakt między członkami zespołu  pełniącymi określone role. Jest to rozwiązanie na tyle elastyczne, że można jest zastosować  w różnych branżach, nawet tych nie mających wiele wspólnego z nowoczesnym  oprogramowaniem. 

Udostępnij
Zobacz także