Konferencje

Google i Apple stają przed nowym problemem

Globalne korporacje zmagają się z oporem pracowników względem reorganizacji pracy po pandemii. W związku z niską ilością przypadków COVID-19, Google i Apple chciało powrotu pracowników do biur. Z pomysłu szybko się wycofano, bowiem wywołał silny sprzeciw załogi. Duże niezadowolenie spowodowało, że część z nich zdecydowała się odejść z pracy. 

Pracownicy Google i Apple = świadomi pracownicy 

Eksperci z branży high-tech wskazują, że przyczynkiem takich postaw może być świadomość swojej pozycji na rynku oraz zaznajomienie z najnowszym badaniem, przeprowadzonym na początku 2021 roku, które miało na celu zbadanie preferencji dotyczących modelu pracy po powrocie do biur po pandemii. Ankiety ukazały trend, wskazujący na chęć dalszej pracy w domu. Trzy czwarte osób wskazało, że ponad połowa czasu pracy powinna odbywać się w formie home office. Za pracą w pełni zdalną opowiedziała się jedna czwarta pracowników. Ponadto, około 50% badanych wskazało, że rozważa opcję porzucenia pracy, jeśli pracodawca nie wprowadzi na stałe opcji możliwości pracy zdalnej przez co najmniej połowę tygodnia pracy. Pracownicy należący do mniejszości (etnicznych, seksualnych, wyznaniowych) wyrazili szczególne silne preferencje względem pracy zdalnej, ponieważ pozwala ona uniknąć możliwych dyskryminacji. Pomimo tych danych, wielu pracodawców chce zmusić swoich pracowników do powrotu do biura, nawet jeśli ich praca mogłaby być wykonywana w pełni na odległość. 

Badania psychologiczne 

Team liderzy często wskazują, że ludzie są ich najważniejszym zasobem, co potwierdzają przeprowadzone wywiady z menedżerami średniego i wyższego szczebla w 12 firmach, ustrukturyzowane przez psychologa behawioralnego Gleba Tsipursky. Badania ukazały, że praca w modelu hybrydowym nie jest dobrym rozwiązaniem. Praca poza biurem może powodować zmniejszone zaangażowanie pracowników i negatywnie wpływać na ich produktywność. Te komponenty mają wpływ na wyniki i zyski. Badania psychologów wykazały, że przyczyną takich zachowań są błędy poznawcze, które prowadzą do niewłaściwych decyzji strategicznych i finansowych. Głównym czynnikiem determinującym to, że liderzy są zwolennikami pracy w biurze jest ich osobisty dyskomfort, bowiem spędzili oni większość swojej kariery w otoczeniu innych, często kreatywnych ludzi, którzy wzajemnie się motywowali do pracy. W dodatku, menedżerowie zazwyczaj wskazują, że nie chcą robić ankiet, ponieważ mają pewność, że znaczna większość ich pracowników woli pracować w biurze niż w domu. Tym samym, odsuwają na bok fakt, że szeroko zakrojone badania opinii publicznej pokazują coś zupełnie innego. Takie zachowania przełożonych sprawiły, że jedną z głównych skarg pracowników Apple są zarzuty, że firma nie przeprowadza skutecznych ankiet i nie jest zainteresowania wysłuchaniem opinii swojej załogi.

Niewątpliwie pandemia COVID-19 zmieniła nawyki zawodowe każdego z nas. Globalne korporacje stają teraz przed dużym wyzwaniem jakim jest reorganizacja systemu pracy. Zarządzanie i kultura pracy po pandemii będzie wymagała dostosowania oczekiwań pracodawcy do pracownika. Menedżerowie będą musieli stosować strategie oparte na badaniach, aby usprawnić pracę, a tym samym odpowiedzieć na zróżnicowanie wymagania pracowników. Tylko w ten sposób mogą zmaksymalizować produktywność i kulturę miejsca pracy – a tym samym wynik finansowy firmy.

Udostępnij
Zobacz także