Konferencje

Jaki stosunek młodzi ludzie mają do pracy zawodowej?

Młodzi ludzie stoją w obliczu wielu wyzwań na współczesnym rynku pracy, a ich świadomość własnych potrzeb i oczekiwania znacząco różnią się od tych, które przyświecały starszym pokoleniom. Jak sugerują wyniki badania firmy doradczo-technologicznej Future Mind, osoby w wieku 15-20 lat chciałyby pracować, nawet gdyby ich sytuacja ekonomiczna tego nie wymagała. Kluczowe motywy? Rozwój osobisty (35 proc.) oraz chęć życia na wyższym poziomie (23 proc.).

Jak wynika z raportu „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej”, aż 44 proc. młodych do 20 roku życia uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w znalezieniu lepszej pracy. To wyobrażenie zmienia się jednak wśród osób, które właśnie uzyskały dyplom. Znacznie niższy odsetek – 32 proc. ankietowanych w wieku 26-30 lat uważa, że wykształcenie wyższe faktycznie ma realny wpływ na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia, a co za tym idzie percepcja roli edukacji w ścieżce zawodowej również ulega modyfikacji. Dawniej, ukończenie studiów było postrzegane jako wyznacznik sukcesu, aktualna rzeczywistość rynku pracy udowadnia, że ta zależność nie jest już tak oczywista.  

– Jak wynika z danych GUS, w dzisiejszych czasach co drugi Polak wykonuje pracę niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów. Ponadto, jedynie 7 proc. wykorzystuje w większym lub mniejszym stopniu w realizacji zadań służbowych wiedzę i umiejętności zdobyte na uniwersytecie. Takie dane bardzo jasno pokazują, że sukces zawodowy coraz rzadziej jest uwarunkowany posiadaniem -określonego  dyplomu. Niejednokrotnie, to przede wszystkim doświadczenie oraz umiejętności miękkie determinują sukces zawodowy. Młodsze pokolenia, którym brakuje doświadczenia w życiu zawodowym mogą postrzegać rynek pracy przez pryzmat wartości swoich rodziców, a nie faktycznych wymagań stawianych przed pracownikami. Z kolei osoby starsze, które już ukończyły edukację wyższą i zdobyły doświadczenie na rynku pracy, miały okazję zweryfikować do jakiego stopnia uzyskanie przez nich dyplomu wyższej uczelni faktycznie wpływa na sukces zawodowy. Stąd, w wynikach naszych badań pojawia się kilkunastoprocentowa rozbieżność opinii w tej kwestii – Izabela Franke, Head of Advisory Future Mind.

Dobra pensja to nie wszystko

W momencie poszukiwania zatrudnienia, czynnikiem kluczowym dla młodych w wieku 15-20 lat pozostaje niezmiennie oferowane przez potencjalnego pracodawcę wynagrodzenie. Wskazało na nie 55 proc. badanych. Poza wysokością comiesięcznej wypłaty, są jednak inne, istotne dla ankietowanych warunki atrakcyjnej oferty, mianowicie elastyczne godziny pracy (43 proc.) oraz szerokie możliwości rozwoju (36 proc.). Oceniając swoje możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w perspektywie miesiąca respondenci byli raczej sceptyczni. Szanse zatrudnienia na dobrych warunkach 51 proc. z nich określiła jako małe, a jedynie 17 proc. jako duże.

Ciekawą zależność można zauważyć w tym, jak osoby rozpoczynające karierę zawodową postrzegają zatrudnienie w momencie, gdyby mieli zapewnione warunki życia na wysokim poziomie. Większość młodych osób chciałaby pracować, nawet jeśli ich sytuacja życiowa by tego od nich nie wymagała. Powód? Przede wszystkim, własny rozwój, na który wskazało 35 proc. ankietowanych w grupie wiekowej 15-20 lat oraz chęć życia na wyższym poziomie, wybrana przez 23 proc. respondentów z tej samej grupy. Co więcej,  zaledwie 6 proc. młodych stwierdziła, że życie na dostatecznym poziomie wystarczy by zrezygnować z pracy.

– W świecie, który nieustannie ewoluuje pod wpływem technologii i sztucznej inteligencji, młode pokolenie redefiniuje swoje podejście do kariery. Dla nich atrakcyjne wynagrodzenie, choć wciąż ważne, jest jedynie punktem wyjścia. Szczególnie cenią miejsca pracy, które oferują nie tylko stabilność finansową, ale także szansę na prawdziwy rozwój, interakcje z nowoczesnymi technologiami i możliwość kształtowania przyszłości. W tym dynamicznym środowisku, granice tradycyjnych ról zawodowych zaczynają się zacierać. Stałość i specjalizacja ustępują miejsca elastyczności, interdyscyplinarności i nieustannemu uczeniu się. Osoby wchodzące na rynek pracy zdają sobie sprawę, że aby odnieść sukces w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, muszą być gotowe nie tylko dostosowywać się do niej, ale także aktywnie na nią wpływać – Izabela Franke, Head of Advisory Future Mind.

Udostępnij
Zobacz także