Banking

Europejska elita światowego fintechu

Europa stanowi jedno ze światowych zagłębi w dziedzinie technologii finansowych. W III kwartale 2019 roku europejskie fintechy otrzymały fundusze inwestycyjne o wartości przewyższającej inwestycje przeznaczone na...

Czytaj
Aplikacje

Mobilność systemów ERP

Mobilność jest nieodzownym elementem systemów ERP. Dziś praca zdalna, konieczność korzystania z systemu ERP w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, to nie wyjątek, tylko konieczność....

Czytaj