Konferencje

Jak naprawdę okiem specjalistów wygląda praca w IT?

Agencja rekrutacyjna IT, Next Technology Professionals, przygotowała raport o rynku pracy IT w Polsce. Dzięki analizie 112 000 ofert pracy oraz zebraniu opinii 852 specjalistów udało się sformułować wnioski pozwalające na przyjrzenie się rzeczywistym wynagrodzeniom, najczęściej poszukiwanym technologiom oraz preferencjom kandydatów odnośnie udziału w procesach rekrutacyjnych. Jakie wnioski okazały się kluczowe?

Ponad połowa specjalistów IT (53%) jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia

Najbardziej usatysfakcjonowani są Eksperci (79%), a najmniej Juniorzy (52%). Zadowolenie w kwestii zarobków zostało wskazane także przez Midów (60%) oraz Seniorów (69%). Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy.

Aż 71% specjalistów IT jest otwartych na zmianę pracy

Mimo ogólnej satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia, przeważająca część profesjonalistów IT (71%) jest otwarta na zmianę pracy w najbliższym czasie, a prawie połowa z nich jest gotowa to zrobić, jeśli otrzyma ciekawą ofertę.

Chęć podjęcia takiej decyzji jest według nich głównie spowodowana nieadekwatnym wynagrodzeniem (20%), brakiem możliwości rozwoju (16%) oraz niesatysfakcjonującymi projektami (12%).

Praca całkowicie zdalna nie była tak łatwo osiągalna w 2021 roku

Kwestia możliwości pracy całkowicie zdalnej jest dla specjalistów IT ważna – 63% ankietowanych wymieniło ten model pracy jako najważniejszy benefit. Analizując wyniki badania można zauważyć, że aż 48% ankietowanych chce pracować całkowicie zdalnie, a 50% hybrydowo (najbardziej pożądany model wynosi 3 dni pracy zdalnej i 2 dni pracy z biura). Jedynie 2% wszystkich badanych wyraża chęć pracowania całkowicie stacjonarnie.

Na uwagę zasługuje fakt, że jednak jedynie 44% z ofert pracy zawierało możliwość pracy w trybie całkowicie zdalnym. Prowadzi to do wniosku, że kwestia opcji wyboru całkowicie zdalnego trybu pracy, pomimo trendu home office spowodowanego pandemią, nie była aż tak przeważająca jak można się było tego spodziewać.

Warto dodać, że pracę w trybie 100% zdalnym oferowały również firmy spoza Polski. Na portalach pracy w 2021 roku znalazło się 6,5 tys. ofert z zagranicy. Polskich specjalistów IT poszukiwały głównie firmy ze Stanów Zjednoczonych (19%), Niemiec (15%), Węgier (13%) oraz Wielkiej Brytanii (11%).

Najczęściej poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

Do najczęściej poszukiwanych specjalistów IT należą: Quality Assurance (QA) Engineer, Frontend Developer, Fullstack Developer, DevOps Engineer, Mobile Developer oraz Data Scientist. W każdej z tych grup najwięcej ofert było skierowanych do Midów. Ich średnie minimalne i maksymalne widełki wynagrodzeń zostały przedstawione w poniższej tabeli. Wynagrodzenia dla specjalistów na innych poziomach doświadczenia są podane w raporcie.

Najwięcej zarobić mogą specjaliści IT pracujący z Google Cloud Platform, Kubernates lub Mikroserwisami

Na największe zarobki według danych zebranych z ogłoszeń mogły liczyć osoby, które pracują z Kubernetes (maksymalne widełki wynagrodzenia to 20 954 zł), Google Cloud Platform (maksymalne widełki wynagrodzenia to 21 325 zł), Mikroserwisy (maksymalne widełki wynagrodzenia to 21 923 zł). Dodatkowo, trzema językami programowania najczęściej pojawiającymi się w ogłoszeniach są Java (20%), JavaScript (20%) oraz Python (18%).

Specjalista IT zatrudniony na B2B oczekuje podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 20%

Najwyższe oczekiwania w stosunku do wzrostu wynagrodzenia przy zmianie pracy mają Eksperci współpracujący na B2B (28%). Dodatkowo, wartość oczekiwanej premii w skali rocznego wynagrodzenia wynosi dla Mida – 24%, dla Seniora – 21%, dla Eksperta – 18%, natomiast dla Juniora – 14%.

Seniorzy i Eksperci otrzymują wyższe wynagrodzenie niż to przedstawione w ogłoszeniach

Niezależnie od typu umowy, Senior oraz Ekspert otrzymują wyższe wynagrodzenia niż te przedstawione w ogłoszeniach (zarówno na B2B, jak i UoP). Podobnie jest w przypadku Midów zatrudnionych na B2B. Natomiast wynagrodzenie oferowane dla Juniorów jest zgodne z tym, które otrzymują, niezależnie od typu umowy. W takiej samej sytuacji są osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, których poziom doświadczenia to Mid.

77% ankietowanych wskazuje, że proces rekrutacyjny powinien składać się maksymalnie z 2 etapów

Analizując dane zebrane w raporcie można dojść do wniosku, że wielu pracodawców kładzie obecnie nacisk na skrócenie procesu rekrutacji. 46% procesów rekrutacyjnych, w których brali udział ankietowani, zostało sfinalizowanych w ciągu 2 tygodni.

Komentarz eksperta: „Zgadzam się z tym oczekiwaniami. 2 etapy rekrutacji powinny wystarczyć do podjęcia decyzji. Liczba etapów w połączeniu z krótkim czasem trwania procesu, potrafi być mocną przewagą w konkurencji o tego samego pracownika. Sprawność procesu rekrutacyjnego jest pierwszą możliwością praktycznego udowodnienia kandydatowi naszych wartości i kultury, którymi tak często się chwalimy.” – Damian Murawski (BitBag Founder & CTO)

Testy osobowościowe, pair programming i próbki kodu są najrzadziej preferowanymi metodami weryfikacji kompetencji

Według specjalistów IT najbardziej preferowaną formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna (29%), zadanie zdalne (17%), lub rozmowa HR-owo/biznesowa (15%).

Praca zdalna, pakiety medyczne i work-life balance są najważniejsze oprócz zarobków

Jako najbardziej preferowane benefity najczęściej wymieniano możliwość pracy zdalnej (63%), elastyczny czas pracy (52%), pakiet medyczny (34%) oraz dodatkowe dni urlopu (31%). Na wysokim miejscu znalazły się także szkolenia zawodowe (28%), co ponownie podkreśla jak ważny dla specjalistów IT jest rozwój i pogłębianie dotychczas zdobytej wiedzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o branży IT w Polsce? Pobierz cały raport dostępny na: https://nexttechnology.io/pl/raport-rynek-pracy-it-w-polsce/
Udostępnij
Zobacz także