Konferencje

Zawód – programista. Dlaczego warto zostać deweloperem.

Na początku warto zastanowić się kim jest programista. To osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania. Do stworzenia go używa kody jednego z wielu języków programowania. Programiści często specjalizują się w jednym, konkretnym języku, jednakże często osoby na tym stanowisku znają ich kilka. Z uwagi na nieustanny rozwój branży technologicznej, praca programistów cechuje się wysokimi zarobkami, a wiele firm nieustannie rekrutuje nowe osoby na takie stanowiska.

Czy języki programowania to odbicie języka naturalnego?

Język programowania to zbiór pewnych zasad, w których ciąg symboli tworzy na przykład program komputerowy czy aplikację mobilną. Język programowania podobnie jak języki naturalne bazuje na semantyce i regułach syntaktycznych, które opisują, jak należy budować poprawnie wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć. Język programowania pozwala precyzyjnie zapisać algorytmy i zadania, jakie maszyna ma wykonać. Informatyka zakłada kilka cech języka programowania: funkcja (tworzenie programów komputerowych), przeznaczenie (umożliwienie wydawania poleceń maszynom), konstrukcje składniowe (manipulowanie i zarządzanie danymi) oraz moc (bazowanie na hierarchii Chomsky’ego).

Według badań TIOBE The Software Quality Company najpopularniejsze języki programowania to:

C – strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX wieku przez Dennisa Ritchiego. Język ten służy do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

Java – język programowania oparty na klasach do ogólnego zastosowania. Został stworzony przez grupę pod kierunkiem kanadyjskiego informatyka – Jamesa Goslinga. Java jest językiem do tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego.

Python – jest językiem programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym poziomie bibliotek standardowych, którego głównym celem jest zapewnienie czytelności i klarowności kodu źródłowego.

C++ – język stworzony przez duńskiego prosfora – Bjarne’go Stroustrupa. Język bazuje na wcześniej wspomnianym C, jednakże został on rozszerzony o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statystyczną kontrolę typów.

C# – wieloparadygmatowy język programowania zaprojektowany dla Microsoft-u. Program napisany w tym języku jest kompilowany do języka Common Intermidiate Language (CIL). Programiści pracują także między innymi w językach: Visual Basic, JavaScript, PHP, R, Groovy, Asembler, SQL, Swift, Go, Rugby.

Jak zostać programistą?

Wiele osób wskazuje, że doświadczenie i wiedza w pracy programisty jest najważniejsza. Ukończenie studiów to kwestia drugiego rzędu. Nie w każdym przypadku ta reguła ma zastosowanie, warto zaznaczyć, że w wielu firmach do podjęcia pracy jest niezbędne wyższe wykształcenie w obszarze informatyki. Aby je zdobyć należy już na poziomie licealnym rozpocząć przygotowania. Na początku ważne są znajomości podstaw programowania i wybranie języka, w którym chcemy się specjalizować. Konieczna jest znajomość matematyki oraz w mniejszym stopniu fizyki. Języki programowania są uniwersalne, podobnie jak dokumentacja, która towarzyszy deweloperowi podczas tworzenia produktu cyfrowego, dlatego też wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.

Zarobki programisty = bardzo dobre zarobki?

Niewątpliwie każdy spotkał się ze stwierdzeniem, że zarobki w IT są wysokie. Informacje na temat zarobków w tej branży interesują nie tylko informatyków. Osoby posiadające kompetencje w programowaniu są bardzo pilnie poszukiwanymi pracownikami na rynku, a tym samym ich zarobki są wysokie. Wysokość pensji jest uzależniona od kilku czynników, między innymi od wielkości firmy i doświadczenia zawodowego, niemniej jednak, głównym wyznacznikiem pensji jest język programowania, w którym pracuje deweloper. Z analiz Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że mediana zarobków, osób, które pracują w tej profesji wynosi 5377 PLN netto miesięcznie. Młodszy developer (junior) na początku kariery może zarobić około 3718 PLN netto miesięcznie. Wraz z doświadczeniem wzrasta wynagrodzenie, starszy developer (senior) może liczyć na zarobki około 7507 netto miesięcznie. Jednakże, jak wcześniej wspomniano zarobki te uzależnione są od języka programowania – przykładowo JAVA developer może osiągać zarobki około 9242 PLN netto miesięcznie. Warto zaznaczyć, że wszystkie stawki zostały uśrednione oraz są wprost proporcjonalne względem doświadczenia, bowiem często przekraczają one nawet kilkanaście tysięcy netto miesięcznie.

Rynek szeroko pojętego IT nieustannie potrzebuje programistów. Z uwagi na skomplikowane języki programowania, o wysokiej zawiłości, zawód ten wymaga wielu kompetencji. Tym samym firmy informatyczne oferują deweloperom duże zarobki. Niewątpliwym przywilejem jest międzynarodowość języków (zarówno programowania, jak i języka angielskiego), która sprawia, że programiści mogą pracować w globalnych firmach bez wychodzenia z domu.

Udostępnij
Zobacz także