Konferencje

Jakie są preferencje polskich specjalistów IT

Agencja rekrutacyjna IT, Next Technology Professionals, przygotowała 3. edycję raportu o rynku pracy IT w Polsce. Dzięki analizie 130 000 ofert pracy oraz zebraniu opinii od 922 specjalistów IT, udało się sformułować wnioski pozwalające na dowiedzenie się więcej o wynagrodzeniach w IT, technologiach w ofertach pracy oraz trendach związanych z procesami rekrutacyjnymi w branży IT.

W celu usystematyzowania danych, do określenia poziomu seniority (zarówno w ankiecie, jak i samym raporcie) zdecydowano się na następujący podział:

  • Trainee – obecnie na stażu
  • Junior – do 2 lat doświadczenia
  • Mid – 2 – 4 lata doświadczenia
  • Senior – 4 – 10 lat doświadczenia
  • Ekspert – powyżej 10 lat doświadczenia

Spadek zainteresowania wynagrodzeniami w walutach obcych o 14 p.p.

W Polsce 90% specjalistów IT zadeklarowało w ankiecie, że zarabia w złotówkach, choć tylko 48% ankietowanych wskazało, że jest to dla nich najbardziej preferowana waluta. Rok temu preferencje polskiego złotego wskazało jedynie 34%. Jednak obecnie proporcje wyglądają następująco: 48% preferuje wynagrodzenie w złotówkach, a 52% w walucie obcej (spadek o 14 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem). To zjawisko może również sygnalizować większe zainteresowanie stabilnością dochodów w obliczu globalnych niepewności ekonomicznych.

Odnośnie preferencji waluty obcej najczęściej wskazywane jest Euro (preferowane przez 35% osób, w 2022 roku było to 31%), na drugim miejscu Dolar Amerykański, który zanotował spadek z pierwszej pozycji wśród zagranicznych walut.

77% specjalistów IT jest otwartych na zmianę pracy

W 2023 roku w Polsce najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób określanych w branży jako Mid (46%). Drugą najczęściej poszukiwaną grupą byli Seniorzy (43%), a trzecią Juniorzy (8%).

Satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia widać na poniższym wykresie. Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy bardziej niż w 2022 roku (77%). Co więcej, aż 51% osób jest gotowych zmienić pracę, jeśli otrzyma ciekawą ofertę.

Specjaliści IT rzadziej zmieniali pracę w 2023 roku (spadek o 8 p.p.)

W porównaniu do roku 2022 odnotować można wzrost w ilości specjalistów IT, którzy zdecydowali się nie zmieniać pracodawcy. Mimo ogólnego zadowolenia wśród pracowników, powody ostatniej zmiany pracy pozostały w większości niezmienne. Na podium było “nieadekwatne wynagrodzenie” (19%), “brak możliwości rozwoju” (17%) oraz “chęć zmiany” (13%). W rankingu znalazły się również “niesatysfakcjonujące projekty” (11%) oraz “brak możliwości awansu” (6%).


Pracy zdalnej w ofertach pracy było mniej (spadek o 3 p.p.)

58% ofert pracy zawierało możliwość pracy w trybie całkowicie zdalnym – to o 3 p.p. mniej niż w zeszłym roku.

55% specjalistów IT preferuje pracę całkowicie zdalną, która pojawia się w 58% ofertach pracy. 67% specjalistów IT pracuje całkowicie zdalnie, ale tylko 55% z nich wskazuje ten tryb jako najbardziej optymalne rozwiązanie. Widać wzrost zainteresowania pracą hybrydową, jednak praca zdalna również jest pożądaną opcją dla specjalistów IT (i została również wskazana jako najważniejszy benefit).

W praktyce nie wszyscy specjaliści IT musieli wrócić do biur

Wszechobecny trend, jakoby specjaliści IT musieli zrezygnować z pracy zdalnej całkowicie na rzecz pracy hybrydowej/stacjonarnej okazał się tylko echem. Większość specjalistów IT nie dostało wymogu zwiększenia dni pracy z biura (84%), jedynie u 16% ankietowanych ta ilość dni się zwiększyła.

Mniej ofert pracy ze Stanów Zjednoczonych

W przeprowadzonej ankiecie, zapytano specjalistów IT gdzie ma miejsce siedziba firmy, w której obecnie pracują – u 60% jest to Polska, natomiast u 40% zagranica.


W porównaniu do 2022 roku znacząco spadły pozycje dotychczasowych zagranicznych lokalizacji. Biorąc pod uwagę jedynie zagraniczne najczęściej podawano USA (11% [spadek o 11 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem]), Wielka Brytania (6%) oraz Niemcy (4%).

Jeśli chodzi o liczbę ofert z tych krajów, to najwięcej pojawiło się ich z Niemiec (21%), Wielkiej Brytanii (8%) oraz Czech (6%). Warto zwrócić uwagę, że udział ofert ze Stanów Zjednoczonych wśród ofert zagranicznych spadł z 9% do 3%.

Poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

W 2023 roku najczęściej poszukiwani byli tacy specjaliści jak Quality Assurance (QA) Engineer, DevOps Engineer, Fullstack Developer, Data Scientist, Frontend Developer, Administrator oraz System Architect. Najwięcej ofert pracy w 2023 roku było skierowanych do Midów, czyli osób z 2-4 letnim doświadczeniem.

W poniższej tabeli znajdują się wynagrodzenia dla wybranych stanowisk z doświadczeniem na poziomie Mid. Kompletne dane, dla każdego poziomu doświadczenia, z podziałem na oferowane i otrzymywane wynagrodzenia znajdują się w pełnej wersji raportu.

Największe widełki wynagrodzeń odnośnie Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Azure

Sprawdziliśmy 16 wybranych technologii pod kątem średnich oferowanych zarobków w ofertach pracy. Na największe wynagrodzenie w takim zestawieniu mogły liczyć osoby, które wymieniły znajomości następujących technologii lub narzędzi: Google Cloud Platform (26 555 zł*), Amazon Web Services (26 298 zł*) oraz Azure (25 726 zł*). 

*maksymalne widełki w ofertach pracy

Specjaliści IT oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%

Specjaliści IT zatrudnieni na B2B i UoP oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%. Czyli ich wymagania zmniejszyły się o 3 p.p. Największe oczekiwania (30%) co do wzrostu obecnej pensji mają osoby o doświadczeniu ponad 10-letnim (poziom: Ekspert), współpracujący w oparciu o B2B.

Tylko Eksperci zatrudnieni na B2B otrzymują wyższe wynagrodzenie niż te przedstawione w ogłoszeniach

W naszym badaniu sprawdziliśmy czy stawki podane w ofertach pracy pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT. Okazało się, że w 2023 roku średnie otrzymywane wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia  mieściło się w widełkach oferowanych w ogłoszeniach, z wyjątkiem Ekspertów zatrudnionych na umowę B2B, którzy dostawali wyższe wynagrodzenie niż to oferowane w widełkach.

65% specjalistów IT preferuje 2-etapowy proces rekrutacyjny

Kolejny rok z rzędu specjaliści IT chcieliby rzadziej brać udział w 3-etapowych lub dłuższych procesach rekrutacyjnych. Ta grupa najbardziej preferuje 2-etapową rekrutację i taka liczba etapów również jest na podium w kontekście deklarowanej rzeczywistej liczby etapów procesu rekrutacyjnego. Co więcej, ta odpowiedź w dużej mierze pokrywa się z rzeczywistością – połowa specjalistów IT (50%) dołączyła do obecnej firmy po przejściu 2 etapów.Rozmowa techniczna, rozmowa HR-owa/biznesowa oraz zadanie zdalne są najczęściej preferowane

Według specjalistów IT najbardziej preferowaną formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna (30%), rozmowa HR-owo/biznesowa (18%) oraz zadanie zdalne/homework (17%).

Praca zdalna, elastyczny czas pracy oraz pakiety medyczne mają największe znaczenie oprócz zarobków

Jako najbardziej preferowane benefity najczęściej wymieniano możliwość pracy zdalnej (78%), elastyczny czas pracy (64%), pakiet medyczny (33%) oraz 4-dniowy tydzień pracy (31%). Na wysokim miejscu znalazły się także dodatkowe dni urlopu (30%), co wskazuje na potrzebę odpoczynku dla pracownika oraz przeznaczenie większej ilości czasu na życie prywatne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o branży IT w Polsce? Pobierz cały raport.

Udostępnij
Zobacz także