Banking

Europejska elita światowego fintechu

Europa stanowi jedno ze światowych zagłębi w dziedzinie technologii finansowych. W III kwartale 2019 roku europejskie fintechy otrzymały fundusze inwestycyjne o wartości przewyższającej inwestycje przeznaczone na...

Czytaj