Konferencje

Szkolenia pracowników stają się kluczowe dla biznesu. E-learning i jego rola w firmie

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, edukacja pracowników nie jest już dodatkiem, lecz wręcz obligatoryjnym elementem. W epoce cyfr, rozwój firm opiera się na szybkim dostępie pracowników do edukacji. O tę z kolei coraz trudniej zadbać w gąszczu rozpraszaczy i nieatrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Nowoczesna platforma e-learningowa staje się już kluczowym narzędziem w transformacji świata biznesu. Otwiera ona drzwi do ciągłego rozwoju pracowników i budowania innowacyjnej kultury przedsiębiorstwa.

Zobacz: Czego uczyć pracowników

Według danych przytaczanych przez money.pl, 90% firm oferujących szkolenia zawodowe preferuje inne metody edukacyjne niż tradycyjne kursy. Zauważalne jest, że w sektorze firm – niezależnie od ich wielkości – udział w szkoleniach bierze już co drugi pracownik! Średni koszt udziału pracownika w szkoleniu w Polsce w 2020 roku wyniósł 1673 zł, stanowiąc jedynie 1% kosztów pracy. Pracownicy poświęcali na szkolenia około 20 godzin rocznie.

Globalnie w 2022 roku udział szkoleń online w całkowitej liczbie różnego rodzaju edukacji wyniósł prawie 50%. Pozostałe formy to m.in. wirtualne lekcje oraz szkolenia na urządzeniach przenośnych. Zatem nie dziwi fakt, że prognozy do 2032 roku wskazują na 14% CAGR usług e-learningowych na poziomie.

Dlaczego warto zainwestować w e-learning?

E-learning jest obiecującą przyszłością edukacji, szczególnie w kontekście przedsiębiorstw. Prawie każdy ma dzisiaj dostęp do Internetu i odpowiedniego sprzętu, co czyni tę formę nauki coraz bardziej dostępną. Nie tylko jest tańsza od tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, ale także bardziej aktualna. 

Możliwość natychmiastowej aktualizacji danych oraz dostarczenia ich szkolonym pracownikom stanowi jej istotną zaletę. Dodatkowo, jest to wygodniejsza forma nauki, pozwalająca pracownikom dopasować czas nauki do ich własnego grafiku. 

Oczywiście, wszystkie te korzyści założone są pod warunkiem, że firma dobrze dobierze szkolenia, dopasuje je do potrzeb i umiejętności użytkowników oraz założeń szkoleniowych firmy.

E-learning to obecnie serce strategii rozwojowych firm. Platformy pokroju wellms.io są kluczowe dla nowoczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając ciągłą edukację pracowników oraz dostosowania formatów materiałów edukacyjnych pod specyficzne potrzeby pracowników i możliwości organizacji. A to staje się fundamentem sukcesu w biznesie. Spersonalizowane szkolenia i eliminacja barier czasowych i geograficznych rewolucjonizują edukację w firmie. To ważne, aby pracownicy mieli możliwość dostosowania kursów do swoich celów kariery i tempa nauki – mówi dr Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola SA.

Rola szkoleń w employer brandingu

Rozwój metod i platform e-learningowych kieruje się w stronę coraz lepszej interakcji pomiędzy uczącymi się a prowadzącymi szkolenia. 

Innowacyjne technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona (AR) czy wirtualna (VR), sprawiają, że kursy stają się coraz bardziej angażujące i efektywne. Dodatkowo wykorzystują najnowsze osiągnięcia neurodydaktyki. E-learning charakteryzuje się dzisiaj elastycznością oraz znacznie wpływa na wizerunek firmy jako przyjaznego środowiska dla pracowników, co w konsekwencji może zmniejszyć ich rotację.

Według badania przeprowadzonego przez Emerald Works, e-learning w miejscu pracy zwiększa ogólny poziom zadowolenia pracowników o 24%. Im bardziej doceniani czują się pracownicy, tym dłużej będą związani z firmą, a ich wyższy poziom zaangażowania będzie przekładał się na motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów i wydajnej pracy. Co więcej, doświadczeni pracownicy są często niezbędni do szkolenia nowych pracowników i przyczyniają się do integrowania ich w miejscu pracy. – Z wielu naszych rozmów z klientami, wynieśliśmy, że pracownicy rzadziej zmieniają pracę, gdy firma oferuje im wysokiej jakości szkolenia. Czują, że mogą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, co daje im poczucie sprawczości i bezpieczeństwa, tak ważnego w niepewnym środowisku biznesowym – zauważa Artur Kobos, QA w wellms.io.

Wyzwania dla e-learningu

Najważniejszymi wyzwaniami dla tego modelu edukacji są: rozwój sieci cyfrowej, przekształcanie nauczania zdalnego w celu zwiększenia interaktywności oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego zarówno prowadzącym, jak i uczestnikom. 

Co więcej, długotrwałe korzystanie z komputerów może negatywnie wpływać na zdrowie, prowadząc do siedzącego trybu życia, a także wpływając na stan psychiczny poprzez ograniczenie kontaktów społecznych, poczucie izolacji oraz zmianę percepcji – to, co jest wirtualne, może z czasem stać się bardziej rzeczywiste. Nadmierne narażenie na e-naukę może przynieść szkody zdrowotne, dlatego wymaga to optymalizacji po stronie pracodawcy. Podobnie jak zapewnienie ergonomicznego środowiska do pracy i rozwoju.

LMS to podstawa

Tradycyjne podejście do szkoleń korporacyjnych ustępuje miejsca nowoczesnym rozwiązaniom. Dobry LMS eliminuje ograniczenia czasowe i geograficzne, umożliwiając pracownikom naukę z dowolnego miejsca i o każdej porze. Niezależnie od lokalizacji czy harmonogramu pracy, e-learning staje się dostępny dla wszystkich. – Dobra platforma radykalnie zmienia rzeczywistość, eliminując ograniczenia czasowe i geograficzne. Dzięki temu, nauka staje się dostępna dla wszystkich niezależnie od lokalizacji czy planu dnia – mówi Robert Rachwał, właściciel myVOD, platformy oferującej stworzenie własnego kursu online.

Kultura feedbacku jako fundament sukcesu

LMS, ale przede wszystkim dobrze zaprojektowane szkolenie wspiera budowanie silnej organizacji poprzez kulturę feedbacku i ciągłego rozwoju. Interaktywne narzędzia do wymiany opinii i idei sprawiają, że platforma staje się miejscem aktywnych dyskusji i budowania innowacji.

Grywalizacja wspiera zaangażowanie

Gamifikacja to przeniesienie mechanizmów gier do innych dziedzin. Celem tych działań jest uzyskanie pożądanego przez twórcę zachowania. Jacek Siadkowski podsumował ją, jako „dziedzinę, która wykorzystuje mechanikę gier do zachęcenia ludzi, aby robili rzeczy, na które zazwyczaj nie mają ochoty lub nie wiedzą, że mogą zrobić je inaczej”.

Elementy grywalizacji motywują pracowników do aktywnego udziału w procesie nauki. Poprzez system nagród i wyzwań, platforma staje się nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale też przestrzenią aktywnej interakcji i motywacji. To szczególnie istotne w dobie monotonnych materiałów, niezachęcających do nauki, co w ustach wielu stanowi główny mankament dzisiejszego systemu oświaty. Oczywiście, poza niedakwatnym i przeładowanym programie nauczania. 😉

Szkolenia na miarę potrzeb pracownika i organizacji

Nowoczesne platformy szkoleniowe oferują spersonalizowane ścieżki rozwoju. Każdy pracownik powinien mieć możliwość dostosowania kursów do swoich umiejętności i celów kariery. To podejście sprawia, że nauka staje się bardziej efektywna i angażująca. 

Wellms idzie o krok dalej, oferując dostosowanie formatu szkolenia do potrzeb organizacji. Platforma oparta na architekturze headless zapewnia szereg korzyści, łącznie z integracją dowolnego formatu, w jakim stworzony jest kurs. Zatem VR, AR czy szkolenia na ekranie lodówki nie powinny stanowić większych przeszkód we wdrożeniach. – Wellms to nie tylko platforma e-learningowa, ale także gwarancja elastyczności i bezpieczeństwa. Dzięki możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb biznesowych oraz zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa, firma może rozwijać się bez obaw o utratę danych i konkurencyjności – mówi Mateusz Wojczal, CTO w wellms.io.

Odpowiednie szkolenia pracowników są stałym elementem rozwoju firm

E-learning, coraz bardziej popularny w środowisku korporacyjnym, umożliwia pracownikom ciągłe doskonalenie się. Dobrze zaprojektowana platforma LMS staje się kluczowym narzędziem w zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa w procesie szkoleń. Przezwyciężanie wyzwań, takich jak konieczność zwiększenia interaktywności czy dbałość o zdrowie uczestników, wymaga właściwego wsparcia platformy e-learningowej oraz strategii wewnątrz firmy. E-learning to nie przyszłość, to teraźniejszość biznesu. Wybór odpowiedniej platformy jest kluczowy dla efektywnej edukacji pracowników i budowy konkurencyjności organizacji.

Udostępnij
Zobacz także